martes, 24 de marzo de 2009

ERC-LA GARNATXA I PSC...O COM GOVERNAR D'ESQUENA AL POBLE I A LA LEGALITAT / ERC-LG Y PSC…O COMO GOBERNAR DE ESPALDAS AL PUEBLO Y A LA LEGALIDAD

L'equip de govern a Alella ha tingut una oposició responsable i lleial, una oposició que ha aplaudit quan ho han fet bé, que ha realitzat aportacions, que no ha fet de les seves equivocacions demagògia política i que quan s'ha pensat que podien estar prenent decisions errònies se'ls ha posat de manifest donant-los l'oportunitat de rectificar. Però ERC-LG i PSC han decidit instal·lar-se en una actitud prepotent i despòtica amb l'oposició i això s'ha fet evident amb el cas de la “càmera”. No només no s'han tingut en compte els advertiments que es pogués estar gestionant malament aquest assumpte sinó que, a més, se'ns ha menyspreat. Quan dèiem que el titular del vial era la Generalitat se'ns contestava que no sabíem del que parlàvem, quan mostràvem dubtes sobre l'adequació legal del contracte o de la instal·lació de la càmera se'ns acusava de fer demagògia i campanya de desgast polític. Per a ells o s'està amb ells o contra ells. No admeten que en democràcia l'oposició té la responsabilitat de fiscalitzar, amb la parca informació que ens faciliten, la seva acció de govern i quan diem les coses clares es molesten i falten fins i tot al respecte personal. Així, el regidor Serés es va permetre el luxe d'amenaçar al Regidor popular amb enviar a la policia local a multar als seus veïns. O de dir que ell no ha de rendir comptes ni donar explicacions als Regidors en un Ple. Propi de règims del passat. Al final tot se sap. El contracte no s'adequava a la legalitat i ha estat resolt precipitadament. No han demanat l'informe previ favorable a la Generalitat per a instal·lar la càmera. No s'ha inscrit l'obligatori fitxer en l'Agència de Protecció de Dades. Han hagut de llevar d'internet les imatges de la càmera que havien penjat per infringir la Llei de Protecció de Dades. L'empresa adjudicatària, ECOPS, va haver de donar pas a altra creada a aquest efecte pels mateixos, WITARTEC, per a mantenir el contracte, quan ja estava la càmera funcionant, davant els escàndols en altres municipis en els quals, finalment, s’han anul·lat les multes. L’Alcalde i el seu Regidor socialista es ratifiquen en tot quant han fet i han decidit mantenir les multes fins al final. Les factures que ha presentat l'empresa de la càmera ascendeixen a més de 100.000.- € per menys de dos mesos de funcionament. I això cal pagar-lo, amb noves multes i amb l'augment del rebut de l'IBI. El poble? A la esquena.
(Article El Full, abril 2009)
El equipo de gobierno en Alella ha tenido una oposición responsable y leal, una oposición que ha aplaudido cuando lo han hecho bien, que ha realizado aportaciones cuando se la ha querido tener en cuenta, que no ha hecho de sus equivocaciones demagogia política y que cuando se ha pensado que podían estar tomando decisiones erróneas se les ha puesto de manifiesto dándoles la oportunidad de rectificar. Pero ERC-LG y PSC han decidido instalarse en una actitud prepotente y despótica con la oposición y ello se ha hecho evidente con el caso de la “cámara”. No sólo no se han tenido en cuenta las advertencias de que se pudiera estar gestionando mal ese asunto, pese a la falta de información desde el gobierno, sino que, además, se nos ha ninguneado. Cuando decíamos que el titular del vial era la Generalitat se nos contestaba que no sabíamos de lo que hablábamos, cuando mostrábamos dudas acerca de la adecuación legal del contrato o de la instalación de la cámara se nos acusaba de hacer demagogia y campaña de desgaste político. Para ellos o se está con ellos o contra ellos. No admiten que en democracia la oposición tiene la responsabilidad de fiscalizar, con los escasos medios y la parca información que facilitan, su acción de gobierno y cuando decimos las cosas claras se molestan y faltan incluso al respeto personal. Así, el Regidor Serés se permitió el lujo de amenazar al Regidor popular con enviar a la policía local a multar a sus vecinos. O de decir que él no tiene que rendir cuentas ni dar explicaciones a los Regidores en un Pleno. Algo propio de regímenes totalitarios. Al final todo se sabe. El contrato no se adecuaba a la legalidad y ha sido resuelto precipitadamente. No han pedido el informe previo favorable a la Generalitat para instalar la cámara. No se ha inscrito el obligatorio fichero en la Agencia de Protección de Datos. Han tenido que quitar de Internet las imágenes de la cámara que habían colgado por infringir la LO de Protección de Datos. Y la empresa adjudicataria, ECOPS, tuvo que dar paso a otra creada al efecto por los mismos, WITARTEC, para mantener el contrato cuando ya estaba la cámara funcionando ante los escándalos en otros municipios en los que, finalmente, se han anulado las multas. Nuestro Alcalde y su Regidor socialista se ratifican en todo cuanto han hecho y han decidido mantener las multas hasta el final. Las facturas que ha presentado la empresa de la cámara ascienden a más de 100.000.- € por menos de dos meses de funcionamiento. Y eso hay que pagarlo, con nuevas multas y con el aumento del recibo del IBI. ¿Y el pueblo dónde queda? A su espalda.
Artículo El Full, abril de 2009.

No hay comentarios: