viernes, 15 de agosto de 2008

Amb la legalitat constitucional i democràtica (Article PP Full agost 2008)

El passat Ple del mes de juliol va ser estrany. Per a començar, Gent d’Alella estava de vacances i la seva regidora així va excusar la seva inassistència. CiU va donar suport a una moció de PSC i ERC-LG en la qual es culpava al “neoliberalisme”, on se suposa militen, de totes les desgràcies socials a Europa. Nosaltres presentem una proposició d'Ordenança Cívica que només ens va recolzar el PSC, el regidor del qual ja està treballant en ella, amb el desinterès de tots els altres grups per ordenar la nostra convivència i fer-la més cívica. I per a acabar, tots els grups, inclòs el qual estava de vacances (G d’A) van recolzar una moció en suport de la política de supressió lingüística del castellà a Catalunya i de rebuig del Manifest per la Llengua Comuna. Tots excepte el Partit Popular que es va mantenir ferm en la defensa del bilingüisme i de la legalitat constitucional. Les nostres dues llengües son part de la nostra identitat. La llibertat de les persones inclou el dret a estudiar en condicions iguals les nostres dues llengües i a fer-les servir sempre en llibertat. Tenim la obligació de preservar la nostra riquesa cultural i lingüística, i ho hem de fer amb els mínims dirigismes oficials i accentuant la nostra pluralitat amb l’ús normal de totes dues llengües. El dret a utilitzar la llengua pròpia de cadascú és consubstancial amb la llibertat de la persona i el seu lliure desenvolupament, ja que des del punt de vista individual la llengua afecta a allò més íntim, constitueix alhora un dret subjectiu i una llibertat individual i és un mitjà per a expressar-se i comunicar-se amb als altres que ningú pot forçar a canviar. Els catalans i les catalanes tenim el dret d’utilitzar qualsevol de les llengües oficials amb plena normalitat i sense traves en tots els àmbits de la vida. Des del Partit Popular defensem un model lingüístic plural, que fa normal a l’educació i a la vida pública el que és normal a Catalunya: el bilingüisme. I apostem per un projecte de trilingüisme a la nostra escola que faci del català, el castellà i l’anglès llengües d’ensenyament a Catalunya, sense separar als alumnes. Bona Festa de la Verema. Javier Berzosa.

Més d'un any de govern i gairebé tot segueix igual (Article PP Full mes de juliol 2008)

Ja ha transcorregut més d'un any des que el govern municipal de ERC-LG i PSC iniciés el seu mandat i Alella segueix pràcticament igual. Els nostres carrers, especialment en els nuclis, segueixen deteriorant-se. Hi ha trams de voreres intransitables per als vianants per l'abandó en la cura de la vegetació i el manteniment del paviment. El cens de “baches” segueix augmentant dia a dia en els nostres vials. El Pla General d'Ordenació Urbana, que amb tanta pressa havien iniciat en el mandat anterior, segueix parat sense que es tingui notícia de quan pensen iniciar-ho. Des del PP hem realitzat al govern diferents suggeriments que han estat bé rebuts però no s'han materialitzat. Per exemple, hem proposat que la línia d'autobús Alella-Barcelona directa per autopista realitzi una desocupada a Badalona per a poder tenir una connexió de transport públic amb els nostres referents administratius. El nostre hospital públic de referència és Can Ruti i els especialistes de la Seguretat Social també els tenim a Badalona. L'Agència Tributària de referència també està situada a Badalona. El generar aquesta parada facilitaria l'accés a aquests serveis sanitaris i administratius dels nostres veïns. Hem proposat la creació d'un Cens de Persones Dependents per a facilitar la prestació de serveis i ajudes. Hem realitzat preguntes que tampoc han rebut contestació. No sabem gens del per què no s'han iniciat les obres de semaforització del carrer Guilleríes i del pas de la Riera. Tampoc sabem quan finalitzaran les obres de la nova Comissaria de la Policia Local, ni quants vehicles abandonats tenim en els nostres carrers i si es pensa retirar-los. Finalment la instal·lació del Skate-Park prevista inicialment en La Serreta es realitzarà en la Riera després de les queixes veïnals i de les nostres gestions i altres grups de l'oposició. A qui sí volem felicitar és a la Regiduría de Cultura perquè les agendes d'actes culturals, del Festival d’Estiu i de les festes de Sant Feliu són del millor.

Pozos y minas recuperados deben repercutir en una rebaja del precio del agua (Artículo PP Full mes de junio 2008)

El Ayuntamiento recuperará 6 pozos y 2 minas para incrementar la aportación de recursos propios de agua a la red de abastecimiento gestionada por Sorea. Esto supone casi un 35% del consumo de agua potable del municipio. La Agencia Catalana del Agua nos ha pre-concedido una subvención para financiar las obras de conducciones, estaciones de bombeo e instalación de osmosis necesaria, para revertir en la red el agua de la Mina de Can Sors. De las obras, presupuestadas en unos 900.000 €, se encargará Sorea. Lo que no cuentan es que Sorea además de realizar las obras pagando nosotros, utilizará como propias las instalaciones creadas, se apropiará como suya el agua que es propiedad municipal y, además, nos cobrará por ella como si fuera de la que ahora recibimos del Ter-Llobregat (ATLL). Por si esto de cobrarnos nuestra agua que depuraremos en instalaciones que pagamos nosotros fuera poco, nos repercutirán el coste de la actuación en el precio del agua incrementando nuestros recibos. Basta leer lo dicho por el Alcalde en su blog al decir que “la repersusión en la tarifa del agua será casi inapreciable”. En definitiva, en lugar de ahorrarnos dinero en el coste de la factura por comprar un 35% menos de agua ATLL, que es la que nos vende Sorea, resulta que pagaremos unas obras cuyo coste nos repercutirá Sorea en cada factura, regalandoles un agua que después también nos cobrarán. Tampoco nos dicen que sólo la Mina de Mas Coll tiene unos valores de nitratos que la hacen apta para el consumo y que el resto están muy por encima de los valores paramétricos que establece la ley por lo que se mezclará en los depósitos receptores con el agua de la red para hacer que los valores finales estén por debajo de los 50 mg/l. pero muy por encima de los actuales. Más agua, aunque sea nuestra, pero de peor calidad y a mayor precio,...esa es la forma de gestionar a la que nos tienen acostumbrados. Que nos dejen de cobrar el canon del agua que casi nos dobla el coste de nuestro consumo en cada factura.

Improvisació pressupostària i transvasaments varis (Article PP Full mes de maig de 2008)


En l'últim Ple l'equip de Govern ha aprovat, entre altres assumptes, l'aprovació extrajudicial de crèdits per un import de 202.313,50 €, o, el que és el mateix, ha acordat trencar el principi d'anualitat pressupostària al generar un deute no prevists en els pressupostos del 2007. Però resulta que part d'aquestes factures que ara s'acorda pagar corresponen a serveis prestats al març del passat any. És una prova evident del que ja venim denunciant fa temps...la falta de previsió pressupostària del govern. Ens aproven uns pressupostos que diuen són continguts i ajustats en despeses i als tres mesos comencen a gastar diners no pressupostats sabent que ho esbandiran a l'any següent amb un transvasament de les factures. Aquests transvasaments si li agrada a ERC-LG. Però el pitjor de tot no és aquesta improvisació en la forma de governar: és que amaguen la veritat al poble. Entre aquestes factures que ara es transvasen es troben dues de la UFEC per un import de 100.000 €. És a dir, el cost que l’Ajuntament paga per la piscina s'ha augmentat ja a 600.000 € més del que inicialment se'ns va dir. D'altra banda, el PP va presentar una proposició en relació al problema de l'aigua. Sense fer més valoració política que la reprovació del Conseller de Medi Ambient, per fer fàcil a ERC-LG que donessin suport a la nostra moció, en la qual bàsicament s'agraïa als veïns l'esforç en la reducció de consum d'aigua, s'instava a les Administracions a posar els mitjans per a evitar que es repeteixin situacions com l'actual i a la Generalitat a rebaixar el cànon de l'aigua…només trobem el suport de CIU. Que ningú s'enganyi, ERC-LG diuen ser ecologistes i estar sensibilitzats pel problema de l'aigua però a l'hora de posicionar-se públicament són esclaus de les seves servituds polítiques en el Tripartit. El mateix li va passar a la regidora de Gd’A que va votar en contra i fins i tot li va molestar que es reprovés al Conseller, socialista com ella, i va aprofitar per a atacar a altres Consellers de ERC.