miércoles, 4 de marzo de 2009

El PPC denuncia l’engany de les ajudes de l’Estat pel lloguer d’habitatge dels joves d’Alella
D’acord amb la resposta del Govern de l’Estat a una pregunta de la diputada popular al Congrés, Dolors Montserrat
3 març 2009.- Javier Berzosa, Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular a l’Ajuntament d’Alella, ha denunciat “l’engany i el retard de les ajudes del Ministeri de l’Habitatge pel lloguer d’habitatges dels joves del municipi (renda bàsica d’emancipació). En els primers nou mesos d’aplicació de la mesura (es va començar a aplicar el 1 de gener de 2008), un total de 24 joves del municipi van presentar la sol·licitud de l’ajut; i s’han resolt i enviat al Ministeri per part de la Generalitat un total de 16, el que representa el 66,6%. Però, el més greu és que només s’han verificat i s’ha ordenat el pagament d’un total de 6, el que representa un 25%. A més, entre que s’ordena el pagament i el jove rep l’ajut passa un mínim d’un mes.”

El regidor popular ha dit que “aquesta va ser una de les mesures estrella del Partit Socialista en la darrera campanya electoral de les Eleccions Generals i ara es comprova que una vegada passades les Eleccions, només una minoria dels joves que han sol·licitat l’ajut el comencen a percebre.”

I ha afegit que “el Govern de Rodríguez Zapatero és insensible a les necessitats socials dels joves de nostre municipi i oblida que molts joves han pres la decisió de llogar un pis comptant amb aquesta ajuda que no arriba. I el fet s’agreuja per la greu crisis econòmica que estem patint.”

“És inadmissible –ha afirmat el regidor popular- que el Govern de l’Estat ara doni les culpes als joves i a les entitats financeres per aquest retard injustificable. En la resposta del Govern s’afirma que en molts casos no es pot pagar l’ajut perquè o bé el jove o bé l’entitat financera no informa al Ministeri del compliment d’estar al corrent del pagament periòdic del lloguer de l’habitatge objecte del contracte d’arrendament. En conclusió, el Govern no compleix i un cop més la culpa és dels altres.”

Finalment, el regidor popular ha recordat que “els esmentats ajuts al lloguer el poden sol·licitar els joves, entre 22 i 30 anys, que hagin llogat un habitatge i tinguin uns ingressos regulars inferiors a 22.000 euros. El procediment és el següent: el jove presenta la sol·licitud; la Generalitat de Catalunya té dos mesos per resoldre si es concedeix o no l’ajut, i envia la resolució al Ministeri; el jove, amb la resolució, es dirigeix a la seva entitat financera perquè aquesta comuniqui al Ministeri el pagament efectiu de l’import del lloguer; un cop rebuda per part del Ministeri la confirmació del pagament del primer rebut, ordena el pagament de l’ajut i el Tresor Públic, mitjançant el Banc d’Espanya, el fa efectiu.”

No hay comentarios: