sábado, 20 de junio de 2009

PARTIT POPULAR: ARA SOLUCIONS, TAMBÉ PER A ALELLA

Sempre es diu que la política municipal és distinta a la d'altres àmbits. Això genera des de pactes o aliances aparentment estranyes fins a l'aparició de grups locals, suposadament independents, que presumeixen de dedicar-se només a les qüestions del municipi. Alella en això no és diferent. En el nostre consistori tenim dos bons exemples. Gent d’Alella sempre ha retret a la resta de grups de fer política de partit en el municipi i, malgrat alardear d'abstenir-se en mocions aparentment supramunicipals, en alguna ocasió les han donat suport si tenien aspecte progressistes o d'esquerres. En l'últim Ple ells també han proposat una moció que gens té a veure amb Alella o els problemes dels seus veïns. Han presentat una moció que neix a dos municipis japonesos i s'han quedat tan amples. COR, Amor per Alella, des que és liderat pel seu actual regidor mai s'ha amagat de ser públicament independentista i republicà. Exactament igual que ERC-LG. És una manifestació autòctona d'aquest posicionament polític. En el Ple de juny el Partit Popular ha presentat dues mocions que sí són transcendents i importants per als nostres veïns. El Partit Popular és sensible als problemes dels nostres ciutadans i per això planteja solucions. La primera d'elles demanava la reducció de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), aplicant per a això l'excedent de tresoreria de la liquidació del pressupost del 2008. També incloïa l'augment de bonificació en l'IBI fins a un 50% per a aquells que instal·lin sistemes d'energies solars o renovables en els seus habitatges. I, per al supòsit que no volguessin ERC-LG i PSC rebaixar l'IBI d'aquest any, vam proposar la congelació de tots els impostos i taxes per al 2010 i, si la crisi es manté o agreuja, l'aplicació de l'IPC, el que suposaria una rebaixa en tots els impostos. La segona moció, davant les irregularitats acreditades en tot l'assumpte, instava a prendre l'acord d'arxivar tots els procediments sancionadors generats per la càmera del semàfor de Àngel Guimerà amb la devolució de les multes pagades i el reintegrament dels punts a aquells conductors que se'ls haguessin retirat. Malgrat la insistent manifestació de l'Alcalde i del regidor socialista que només es pretenia disciplinar el tràfic i no havia afany recaptatori, ells han mantingut els seus procediments, les seves multes i les retirades de punts. Aquestes polítiques no busquen solucionar problemes sinó agreujar-los.
(Article revista municipal El Full, Juliol 2009)

No hay comentarios: