lunes, 22 de diciembre de 2008

IRRESPONSABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

El passat 18 de desembre es van aprovar els Pressupostos Municipals del 2009 amb els vots del govern, ERC-LG i PSC, i del regidor de COR. El PP va votar en contra juntament amb CIU i Gent d'Alella. Estem convençuts que l'actual Alcalde durà al municipi a les cotes més altes d'endeutament. No hi ha més que veure els nombres presentats per a comprendre que són totalment irreals. No han tingut en compte la desviació en l'execució del present pressupost per a quantificar les partides del pressupost de l'any pròxim. Per posar un parell d'exemples: la partida d'Ajuntament de Despeses de Protocol, pressupostada aquest exercici en 9.000 € ha estat pressupostada per a l'any 2009 en 6.000 € malgrat que en data 2 de desembre l'Alcalde ja s'havia gastat gairebé 30.000 € en Protocol; i els ingressos per impostos que aquest any han vist disminuïda la seva recaptació més d'un 35 % de les quantitats previstes en l'anterior pressupost, han estat pressupostats per a l'any pròxim amb quantitats superiors a les de l'actual. Però aquestes dades no són els més preocupants. El pròxim exercici l'Alcalde escometrà dues obres d'envergadura: l'ampliació del col·legi i el passeig de la riera. La primera suposarà un endeutament amb entitats financeres de més de 3.100.000 €, quantitat pressupostada, i la segona ha estat sostreta del pressupost per a poder optar a ser finançada pel Fons d'Ajuda Municipal, fruit de l'ocurrència zapateril per a callar als municipis. Les obres de la piscina municipal, que segons ens va prometre l'Alcalde només ens anaven a costar 69.000 € al municipi, ens han acabat costant gairebé 1.000.000 €, sense contar l'aportació municipal de la permuta amb l'Escola LAIE-Hamelin que puja més de 300.000 €. Aquesta és la forma de gestionar els nostres recursos. Una desviació del 1.400 % respecte de la quantitat inicial. I ho justifiquen en millores i imprevists. No hi ha major imprevist que el govern de ERC-LG i PSC. Clar que per a compensar la falta d'ingressos gens millor que col·locar càmeres en els semàfors amb les quals multar als nostres veïns. La previsió pressupostària d'ingressos per multes s'ha incrementat a gairebé 500.000 € gràcies a la càmera. És possible que vegem més càmeres a Alella per a corregir la segura desviació pressupostària.


(Article de la revista municipal d'Alella "El Full", gener 2009)

No hay comentarios: