viernes, 5 de febrero de 2010

ALELLA: TREBALLANT PER ALELLA

Mitjançat el Grup Popular en el Parlament de Catalunya, hem presentat cinc esmenes als Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010. La primera consisteix en l'Actuació de conservació i recuperació ambiental de la Riera d'Alella des del Canonge fins a Masnou. L’execució del Projecte de la Diputació té un cost de 537.000 €. Es recuperarien hidrològica, ecològica i paisatgísticament els 918 metres del tram final de la Riera. La segona és una actuació de conservació, manteniment i millora de tots els Torrents pluvials d'Alella. El cost de l'actuació ascendeix a uns 25.000 €. La tercera, la instal•lació d'una xarxa integral en tot el municipi de Fibra Òptica amb la intenció de dotar d'aquesta connexió de banda ampla a tots les llars i edificis d'Alella. Aquesta proposta, dotada amb 150.000 €, connecta directament amb la proposta del nostre Grup als projectes del FEIL 2010 consistent a dotar d'ordinadors amb wifi, aplicacions informàtiques i material de text en suport e-book als alumnes de 5º i 6º de primària i a tots els d'ESO de tots els centres educatius, públics i privats, del nostre municipi. La quarta esmena insta a assumir a la Generalitat el cost de la construcció del mur perimetral del complex educatiu resultant de les obres d'ampliació de l'Escola Fabra. El projecte aprovat no inclou cap mur perimetral i el cost de la seva construcció és una de les preocupacions del nostre grup davant la segura desviació pressupostària en l'execució de les obres i la falta d'una negociació eficaç del Conveni entre el nostre Ajuntament i el Departament de Educació que ens garantís l'assumpció de qualsevol desviament pressupostari per part de la Generalitat. Per això volem esmenar els pressupostos de la Generalitat i fer que el cost d'aquesta desviació, prèvia fins i tot a l'inici de les obres, sigui ja assumida per la Generalitat. El cost previst rondarà els 175.000 €. La cinquena esmena cobriria les despeses de redacció del nou pla urbanístic. Fa mesos l'Ajuntament va decidir no externalitzar els treballs de redacció del POUM. No obstant això, l'equip de govern no ha previst cap tipus de mecanisme per a evitar generar despeses pels treballs, com hores extres del personal, recursos materials, aplicacions informàtiques. La dotació inicial prevista ascendeix a 65.000 € i també inclourien les despeses del procés de participació ciutadana previst en els treballs. No tenim constància que des d'altres grups municipals s'hagin realitzat esmenes als PGC. Des del PP treballem per Alella.

(Article El Full, desembre 2009)

No hay comentarios: