jueves, 4 de agosto de 2011

ALELLA: Nuclis i barris...els grans oblidats i discriminats

Les nostres urbanitzacions, nuclis i barris fa anys que presenten un estat lamentable en molts aspectes. Els seus carrers i zones verdes semblen abandonades en alguns llocs. La vegetació inunda voreres i gairebé vials, les seves voreres en alguns trams no estan ni urbanitzades i manquen de panots en uns altres. El mecanisme urbanístic empleat en els seus orígens va permetre la recepció municipal i l'obligació per als seus veïns de pagar els mateixos impostos que la resta de veïns d'Alella. No obstant això, l'ajuntament no s'ha preocupat de la mateixa manera de mantenir aquests vials que ho ha fet en el centre del municipi o en altres zones. Fins i tot alguns dels nostres veïns mantenen serveis de subministraments deficitaris heretats d'aquelles èpoques de creixement urbanístic. Resulta curiós que moltes de les modificacions de crèdit que presenta l'equip de govern de ERC-PSC vagin destinades a l'àrea de Serveis Urbans, responsable del manteniment dels nostres carrers, i que els nuclis i barris segueixin presentant aquest lamentable estat. Des del Partit Popular hem insistit en diverses ocasions en la creació d'un Pla de Manteniment i Millora dels nuclis i barris. La qualitat de vida de tots els alellencs ha de ser la mateixa si tots paguem els mateixos impostos al nostre ajuntament. És un dret de tots que ha de convertir-se en obligació per els qui tenen la responsabilitat de govern en el municipi. També hem sol·licitat un estudi per a la creació d'un eix de comunicació vial anul·lar entre les urbanitzacions i nuclis. Fins ara l'accés i comunicació vial té un caràcter radial amb un només vial d'accés per a moltes urbanitzacions amb el consegüent perill en cas d'incendi o catàstrofe. Creiem possible, amb l'ajuda d'altres administracions, la creació d'un vial que comuniqui a tots els nuclis i permeti una millor vertebració territorial dels mateixos, entre ells i el centre urbà. Les urbanitzacions, nuclis i barris també necessiten una major seguretat, especialment en horari nocturn. La Policia Local ha de patrullar tots els racons del municipi. I si la plantilla és deficitària, haurà d'augmentar-se el nombre d'agents. Probablement reduiríem la quantitat d'hores extres que venim pagant i podríem generar un parell de places que permetessin garantir més seguretat als barris evitant l'assalt a domicilis. I, finalment, també les nostres urbanitzacions, nuclis i barris necessiten més espais verds. Cal potenciar els nuclis residencials dotant-los de zones verdes, zones infantils i microespais per la pràctica esportiva. Fem que Alella siguem 
tots els que vivim en ella i paguem els seus impostos. Bona Festa de la Verema.

(Article Revista El Full, setembre 2011)

No hay comentarios: