domingo, 6 de febrero de 2011

ALELLA: Responsabilitat i defensa de l'interès generalL'últim Ple municipal passarà a la història d'Alella per haver estat el més llarg de quants s'han celebrat. També per ser el més important per al futur del nostre municipi. Es va acordar l'aprovació inicial, amb el vot a favor de tots els grups municipals excepte Gent d’Alella, del que és el document normatiu que dibuixa el desenvolupament d'Alella en els propers 20 anys. El Pla d'Ordenació Urbana Municipal protegirà a Alella d'un desenvolupament urbanístic especulatiu que desvirtuï el caràcter de poble que ara té. El desenvolupament urbà serà conservador respecte de l'augment de nous habitatges que afavoriran el que els nostres fills puguin emancipar-se sense haver d'abandonar Alella, ampliant els equipaments i serveis allà on ara no els hi ha i protegint el territori i el seu caràcter vinícola. Sota la direcció política del Regidor d'Urbanisme Alex Asensio i la direcció tècnica de l'Arquitecte municipal Joan Mas, l'Oficina Tècnica del POUM que en el seu moment es va crear per a la redacció dels treballs del planejament urbanístic ha sabut generar un POUM que ha recollit els suggeriments i sensibilitats de tots els grups municipals, entitats, associacions i col·lectius del municipi. I tots, per un sentit de responsabilitat i defensa de l'interès general per sobre d'interessos particulars, sectaris o de partit, han recolzat el document. Tots excepte Gent d’Alella. Aquesta formació política, adscrita al corrent socialista del PSC Ciutadans pel Canvi (http://www.pelcanvi.org/?q=quiformarep) i per tant gens d'independent malgrat lo molt que s'omplin la boca amb aquesta paraula, ha decidit iniciar la campanya electoral erigint-se en banderera d'un col·lectiu de veïns descontents amb la previsió que el nou POUM fa de situar 198 habitatges en el termini de 17 anys a la zona de la Serreta. La demagògia de Gent d’Alella els porta a ocultar a aquests veïns que fa dos anys la seva regidora va proposar al Ple la creació d'un Àrea Residencial Estratègica (ARE) entre els municipis d'Alella, Teià i El Masnou que preveia la implantació d'uns 1.200 habitatges pel procediment d'urgència i sense comptar amb la participació dels veïns en el seu disseny i ubicació. En aquest moment no importaven ni vinyes ni municipi. I ara sembla que tampoc. L'única cosa important és esgarrapar vots, encara que sigui de forma demagògica i fent gala d'una esquizofrènia política galopant.

(Article Revista municipal El Full, febrer 2011)

No hay comentarios: